Spring naar de content

Rooming in

Als uw kind is opgenomen op de couveuse afdeling kunt u bij uw kind in het ziekenhuis zijn/blijven. Op de couveuse afdeling bestaat echter een beperkte mogelijkheid tot rooming-in. Wel hebben we samenwerkingsafspraken met de kraam afdeling.

We plannen een dag voor ontslag een 'rooming in' dag in, één van de ouders blijft tenminste 24 uur bij het kind. Met als doel om te bekijken waar nog begeleiding en/of ondersteuning in nodig is en om te beoordelen of het voedingsschema haalbaar is voor in de thuissituatie. Mocht dit rooming-in moment aan de orde zijn, dan ontvangt u hierover informatie van de verpleegkundige.