Spring naar de content

Zorgverlening

De kinder- of neonatologieverpleegkundige verleent uw pasgeboren baby de verpleegkundige zorg. In overleg met de physician assistant en de kinderarts stellen zij vast welke medische zorg uw kindje nodig heeft.

Zodra de gezondheidstoestand van uw baby het toelaat, kunt u een gedeelte van de verzorging overnemen. Zoals verschonen, temperaturen en de voeding geven. Wij stellen het op prijs als u zo snel mogelijk ook zelf de zorg voor uw baby op u neemt. Zo leert u uw kind beter kennen. Wij helpen en ondersteunen u graag waar nodig is.

Voor premature of zieke kinderen kan in bad gaan een hoop energie kosten. Om dit baden zo aangenaam mogelijk te maken kunt u geborgenheid creëren. Zowel de verpleegkundige als de fysiotherapie kan uw hierin begeleiden en ondersteunen.


Dag en nacht zijn er kinder- en/of neonatologieverpleegkundigen aanwezig. Ze werken in drie diensten, namelijk:

 • Dagdienst 07.00 – 15.30 uur
 • Avonddienst 15.00 – 23.00 uur
 • Nachtdienst 22.30 – 07.30 uur

Tijdens iedere dienst is er een verpleegkundige die de totale zorg voor uw kind draagt. Op de afdeling hangt een planbord, hierop kunt u zien welke verpleegkundige gedurende de dienst voor uw kind zorgt. Op dit planbord kunt u, als ouder aangeven wanneer u aanwezig bent in het ziekenhuis. Wij verzoeken u vriendelijk het planbord altijd in te vullen wanneer u de afdeling verlaat, zodat duidelijk is wanneer u weer terug komt.

 

Zorggesprek

Minimaal wekelijks vindt er een zorggesprek plaats. In dit gesprek vertelt de kinderverpleegkundige u, hoe de situatie van uw kind op dit moment is en vat samen hoe de afgelopen week is verlopen. Gesprekspunten voor het zorggesprek zijn:

 • Datum & tijd en uitleg geven over eventuele onderzoeken die gepland staan
 • Navragen of de informatie van de kinderarts duidelijk is en checken of er een gesprek met de kinderarts gepland staat
 • Navragen aan de ouders of duidelijk is waarom bepaalde handelingen gedaan worden
 • Ouders uitleg geven over de voedingsafspraken (aantal voedingen en hoeveelheid)
 • Verzorging van het kind bespreken (wat kunt u als ouder zelf, waar heeft u nog hulp bij nodig)
 • Eventueel worden de ontslagcriteria doorgenomen en wordt het ontslag al voorbereid
 • Navraag doen naar de ervaringen van de ouders (zijn de ouders tevreden over de zorgverlening) en eventueel bespreken waarover ouders niet tevreden zijn en indien mogelijk hiervoor een oplossing aandragen
 • Vragen van ouders beantwoorden
 • Afspraak maken voor een volgend zorggesprek