Spring naar de content

Zorgverlening

De kinder- of neonatologieverpleegkundige verleent uw pasgeboren baby de verpleegkundige zorg. In overleg met de physician assistant en de kinderarts stellen zij vast welke medische zorg uw kindje nodig heeft. De verpleegkundigen waken over de toestand van uw kind en helpen, in samenspraak met u bij de lichamelijke verzorging. De verpleegkundige zal hierover met u overleggen en zal u altijd instrueren, want vaak heeft uw kind de nodige toeters en bellen aan het bed, zoals de monitor, een maagsonde etc. U kunt uw kind in bad doen of in de tummytub. Wanneer de situatie van het kind het niet toelaat om in bad te gaan, kunt u uw kind wassen op het aankleedkussen of in de couveuse. Uiteraard krijgt u als ouder ook de gelegenheid om de luier bij uw kind te verschonen en uw kind te temperaturen.

Ook verstrekken de verpleegkundigen de medicijnen en geven zij u uitleg over onderzoeken die mogelijk plaats vinden. Ook hebben de verpleegkundigen aandacht voor het welzijn van uw baby en van u als ouder. Allemaal met als doel om het verblijf van uw kindje op de afdeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Dag en nacht zijn er kinder- en/of neonatologieverpleegkundigen aanwezig. Ze werken in drie diensten, namelijk:

 • Dagdienst 07.00 – 15.30 uur
 • Avonddienst 15.00 – 23.00 uur
 • Nachtdienst 22.30 – 07.30 uur

Tijdens iedere dienst is er een verpleegkundige die de totale zorg voor uw kind draagt. Op de afdeling hangt een planbord, hierop kunt u zien welke verpleegkundige gedurende de dienst voor uw kind zorgt. Op dit planbord kunt u, als ouder aangeven wanneer u aanwezig bent in het ziekenhuis. Wij verzoeken u vriendelijk het planbord altijd in te vullen wanneer u de afdeling verlaat, zodat duidelijk is wanneer u weer terug komt.

 

Zorggesprek

Minimaal wekelijks vindt er een zorggesprek plaats. In dit gesprek vertelt de kinderverpleegkundige u, hoe de situatie van uw kind op dit moment is en vat samen hoe de afgelopen week is verlopen. Gesprekspunten voor het zorggesprek zijn:

 • datum & tijd en uitleg geven over eventuele onderzoeken die gepland staan
 • navragen of de informatie van de kinderarts duidelijk is en checken of er een gesprek met de kinderarts gepland staat
 • navragen aan de ouders of duidelijk is waarom bepaalde handelingen gedaan worden
 • ouders uitleg geven over de voedingsafspraken (aantal voedingen en hoeveelheid)
 • verzorging van het kind bespreken (wat kunt u als ouder zelf, waar heeft u nog hulp bij nodig)
 • eventueel worden de ontslagcriteria doorgenomen en wordt het ontslag al voorbereid
 • navraag doen naar de ervaringen van de ouders (zijn de ouders tevreden over de zorgverlening) en eventueel bespreken waarover ouders niet tevreden zijn en indien mogelijk hiervoor een oplossing aandragen
 • vragen van ouders beantwoorden
 • afspraak maken voor een volgend zorggesprek

EVV-er

Het zorggesprek wordt bij voorkeur gedaan door de EVV-er. EVV-er staat voor Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige. Wanneer de verwachting is dat uw kind langere tijd opgenomen moet worden, zal er een EVV-er worden toegewezen voor uw kind. Dit is een kinderverpleegkundige die coördinator is van de zorg over uw kind en voor als ouders de vaste contactpersoon is.