Spring naar de content

Bezoek

Op de kinderafdeling mogen ouders, broers en zussen zo vaak komen als ze willen en wanneer ze willen. Te allen tijde blijft u als ouder verantwoordelijk voor uw kind(eren) en verzoeken wij u vriendelijk om uw bezoekende kind(eren) in de gaten en rustig te houden en op de kamer van uw opgenomen kind te houden. Verder streven wij naar een rustmoment op de afdeling tussen 12.30 en 13.30 uur en na 20.00 uur.

Als de situatie het toelaat, is er van 09.30 tot 20.00 mogelijkheid tot bezoek (opa's en oma's, vriendjes, oom en tantes etc.) op de kinderafdeling. Wij vragen u wel rekening te houden met het zieke kind, te weten:

  • het bezoek te allen tijden te doseren,
  • indien het kind slaapt, niet te wekken voor het bezoek.

Jonge kinderen, beneden 8 jaar, mogen in principe geen bezoek ontvangen zonder dat er één van de ouders bij het kind aanwezig is. Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben, dan kunt u terecht bij de kinderverpleegkundige die voor uw kind zorgt.