Spring naar de content

Dossier

Medisch dossier

De over een kind verzamelde gegevens worden vastgelegd in een medisch dossier, ook wel status genoemd. Hierin staan de uitslagen van onderzoeken en andere relevante gegevens. Alle ziekenhuismedewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van alle zaken omtrent de patiënten en hun ouders. Dit betekent dat er zonder toestemming geen persoonlijk, (para)medische en verpleegkundige gegevens aan derden worden verstrekt. U heeft recht op inzage in dit dossier. Wanneer u na de inzage van mening bent dat bepaalde gegevens onjuist zijn weergegeven, kunt u dit met de specialist bespreken en vragen om correctie. Wanneer u informatie wilt over de procedure kunt u terecht bij PatiëntService.

Verpleegkundig dossier

Verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers leggen hun bevindingen eveneens vast in een (verpleegkundig) dossier. Hierin staat vermeld hoe een kind de dag of nacht heeft doorgebracht, de onderzoeken en behandelingen die een kind  heeft ondergaan en bijzonderheden die zijn voorgevallen. U heeft recht op inzage in deze rapportage. Vraag de verpleegkundige om inzage in de verpleegkundige rapportage. Als u wilt, kunt u tegen vergoeding (van €0.05 per pagina) een kopie van de rapportage krijgen.


De gegevens van uw kind kunnen van belang zijn voor bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek, onderwijs of statistiek. Zonder uw toestemming (of van uw kind als deze ouder is dan 16 jaar) mogen geen gegevens worden verstrekt, tenzij deze anoniem zijn gemaakt en niemand de gegevens kan herleiden.