Spring naar de content

Kinderzorg

Bernhoven hecht grote waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten en van kinderen in het bijzonder. Als ziekenhuis zijn we verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van zorg en hebben we een verantwoordelijkheid in het signaleren van (mogelijk) kindermishandeling of huiselijk geweld.

Kindermishandeling komt overal voor. In Nederland zijn naar schatting minstens 80.000 kinderen per jaar slachtoffer van kindermishandeling. De mishandeling kan lichamelijk, psychisch of seksueel van aard zijn. Onder de term kindermishandeling valt ook een kind wat getuige is van huiselijk geweld.

In Bernhoven zijn de medewerkers in hun contacten met kinderen attent op signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk geweld. Zorgverleners hebben namelijk een zorgplicht voor kinderen die schade door kindermishandeling kunnen oplopen. Ook stelt de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) eisen aan de screening van kinderen die op de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis komen. Hiervoor wordt binnen Bernhoven een screeningsformulier gebruikt en wordt ieder kind dat via de Spoed Eisende Hulp of kinderafdeling binnenkomt, helemaal nagekeken. Wanneer u of wij zorgen hebben rondom uw kind, kunnen we dat direct aan elkaar kenbaar maken in een gesprek. Mocht uit dit gesprek blijken dat hulp nodig is, dan wordt samen met u naar mogelijke oplossingen gezocht. Alles wat tijdens dit gesprek aan de orde komt, wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.

In de folder 'Uw kind heeft onze bijzondere aandacht' leest u meer informatie over de aanpak van het signaleren op (mogelijk) kindermishandeling en huiselijk geweld binnen ziekenhuis Bernhoven. Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met onze aandachtsfunctionaris kinderzorg van Bernhoven via het centrale nummer van het ziekenhuis: 0413 - 404040. U kunt ook e-mailen naar kinderzorg@bernhoven.nl