Spring naar de content

Zorgverlening

De kinderverpleegkundigen verlenen uw kind de verpleegkundige zorg. In overleg met de specialist stellen zij vast welke medische zorg uw kind nodig heeft. Elke dag loopt een kinderarts visite. Meestal is dit op de kamer van uw kind zodat u en uw kind direct kunnen horen wat er besproken wordt en wat er afgesproken wordt. Die arts is verantwoordelijk voor de medische zorg die dag. Omdat er 24 uur per dag zorg verleend wordt werken de kinderartsen volgens een schema. De kinderarts van dienst wordt goed geïnformeerd over uw kind middels een dossier en dagelijkse mondelinge overdrachten.

De kinderverpleegkundigen waken over de toestand van uw kind en helpen, in samenspraak met u en uw kind bij de lichamelijke verzorging. Ook verstrekken zij medicijnen en geven zij u uitleg over onderzoeken die mogelijk plaats gaan vinden. Ook hebben de kinderverpleegkundigen aandacht voor het welzijn van het kind en van  u als ouder. Allemaal met als doel om het verblijf van uw kind op de afdeling zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen.

Dag en nacht zijn er kinderverpleegkundige aanwezig. Ze werken in drie diensten, namelijk:

  • Dagdienst 07.00 – 15.30 uur
  • Avonddienst 15.00 – 23.00 uur
  • Nachtdienst 22.30 – 07.30 uur

Tijdens iedere dienst is er een kinderverpleegkundige die de totale zorg voor uw kind draagt. Op de afdeling hangt een planbord, hierop kunt u en uw kind zien welke kinderverpleegkundige gedurende de dienst voor uw kind zorgt. Op dit planbord kunt u, als ouder aangeven wanneer u aanwezig bent in het ziekenhuis. Wij verzoeken u vriendelijk het planbord altijd in te vullen wanneer u de afdeling verlaat, zodat duidelijk is voor de kinderverpleegkundige wanneer u weer terug komt.

Artsen en kinderverpleegkundigen vinden een goed contact tussen u, uw kind en de behandelaars erg belangrijk. U kunt de kinderartsen en kinderverpleegkundigen altijd aanspreken als u vragen heeft.

Zorggesprek

De vierde dag na opname vindt er een zorggesprek plaats. In dit gesprek vertelt de kinderverpleegkundige u, hoe de situatie van uw kind op dit moment is en vat samen hoe de afgelopen dagen is verlopen. Gesprekspunten voor het zorggesprek zijn:

  • datum & tijd en uitleg geven over eventuele onderzoeken die gepland staan.
  • navragen of de informatie van de kinderarts duidelijk is en checken of er een gesprek met de kinderarts gepland staat.
  • navragen aan de ouders of duidelijk is waarom bepaalde handelingen gedaan worden.
  • eventueel worden de ontslagcriteria doorgenomen en wordt het ontslag al voorbereid.
  • navraag doen naar de ervaringen van de ouders (zijn de ouders tevreden over de zorgverlening) en eventueel bespreken waarover ouders niet tevreden zijn en indien mogelijk hiervoor een oplossing aandragen.
  • vragen van ouders beantwoorden.
  • afspraak maken voor een volgend zorggesprek.

EVV-er

Het zorggesprek wordt bij voorkeur gedaan door de EVV-er. EVV-er staat voor Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundige. Wanneer de verwachting is dat uw kind langere tijd opgenomen moet worden, zal er een EVV-er worden toegewezen voor uw kind. Dit is een kinderverpleegkundige die coördinator is van de zorg over uw kind en voor als ouders de vaste contactpersoon is.