Spring naar de content

Onderzoek

Eerst zal onderzocht moeten worden waarvoor uw kind allergisch is. Er kan een allergietest volgen. Dit kan een van onderstaande onderzoeken zijn:

Bloedonderzoek             eenmalige bloedafname waarbij gekeken wordt of het lichaam bepaalde antistoffen heeft tegen verdachte stoffen.
Huidpriktest hierbij wordt er een druppel van de stof, bijvoorbeeld boompollen, op de huid aangebracht. Door de druppel heen wordt met een klein naaldje door de bovenste laag van de huid geprikt. Wanneer er sprake is van een reactie, dan ontstaat er een zwelling. Lees hierover meer in de folder Allergie-onderzoek
Provocatietest Met deze test onderzoeken we of uw kind daadwerkelijk een allergie heeft tegen een bepaald voedings- of geneesmiddel door deze stof op een veilige manier aan uw kind te geven. Lees hierover meer in de folder Provocatietest bij kinderen.
Longfunctie onderzoek Bij kinderen vanaf 5 jaar kan dit onderzoek worden gedaan. Tijdens deze test moet het kind zo diep mogelijk in ademen en zo hard mogelijk uit blazen. Bij de meting kan de volume (inhoud) van de longen worden bepaald.