Spring naar de content

De operatie

De anesthesioloog heeft vooraf met u gesproken over de anesthesie (narcose). Uw kind kan met behulp van een kapje met narcosegas in slaap worden gebracht of via een prik (infuus) met verdovende vloeistof.

Narcose via een kapje

Over het algemeen gaan kinderen onder de tien jaar met een kapje onder narcose. Het kapje wordt over de mond en de neus geplaatst. Door het inademen van het narcosegas dat zich in het kapje bevindt, valt uw kind in slaap. Het narcosegas vinden de meeste kinderen vies ruiken. Daarom is aan het kapje een lekkere geur (aardbeien) aangebracht zodat de kinderen het narcosegas als minder vies ervaren.

Narcose via een infuus

Tieners gaan meestal via het toedienen van verdovende medicijnen via een infuusnaald in de arm (handrug of elleboogsplooi) onder narcose. Deze infuusnaald wordt op de operatiekamer ingebracht. Kinderen onder de tien jaar die een wat langere operatie ondergaan, krijgen ook een infuusnaald, deze wordt ingebracht als uw kind onder narcose is. Via deze naald kunnen zo nodig ook extra medicijnen worden gegeven. De plaats waar het kind een prik (voor de infuusnaald) krijgt, wordt vooraf met zalf verdoofd zodat de prik minder/niet pijnlijk is voor uw kind.

Ernstige complicaties komen na een verdoving bijna niet voor. Wel kunnen bijwerkingen optreden. Bij kinderen zijn de meest voorkomende bijwerkingen na de algehele verdoving (narcose) vooral misselijkheid, braken en keelpijn.

Algemeen

U mag bij uw kind blijven totdat hij of zij slaapt. U mag daarbij de hand van uw kind vasthouden. U moet zich realiseren dat het bijwonen van het in slaap maken van uw kind, emoties bij u kan oproepen. Het in slaap vallen duurt meestal één tot twee minuten.

Als uw kind in slaap valt, kunnen de volgende verschijnselen optreden:

  • wit wegtrekken
  • tranende ogen
  • raar bewegende ogen
  • scheel kijken
  • knipperen van de oogleden
  • plotselinge schokbewegingen van de armen en/of benen

Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken; dit zijn normale reacties!

Op het moment dat uw kind diep genoeg slaapt, vraagt de anesthesioloog u de operatiekamer te verlaten. De ogen van uw kind zijn soms nog open, terwijl uw kind toch in diepe slaap is.

De verpleegkundige of pedagogisch medewerker brengt u naar een ruimte waar u kunt wachten totdat de operatie klaar is.